Vítejte na stránkách KNIHOVNY MĚSTYSE VRANÝ

VESNICE ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ROKU 2015

s názvem

"KNIHOVNA SVATOPLUKA ČECHA".

Vranská knihovna byla založena v roce 1883 a sloužila jako spolková knihovna při místní „Jednotě hasičské“. V krátké době se stala knihovnou veřejnou. Později převzalo tuto knihovnu „Společenstvo různých živností ve Vraném“, pak „Obecní úřad“, dále „Místní národní výbor“, po roce 1989 opět „Obecní úřad“. Nyní je knihovna vedena pod „Úřadem městyse Vraný“. Od roku 1897 nesla knihovna název „Veřejná knihovna Svatopluka Čecha ve Vraném“. V dopise z 29. března 1897 s tímto názvem Svatopluk Čech nadšeně souhlasil. Tento historický název si zachovala knihovna dodnes.

Dopis Svatopluka Čecha, týkající se názvu knihovny.

Ctění přátelé!

Velmi mne potěšilo, že právě ve Vraném, kam tak rád zalétám svými vzpomínkami, laskavě na mne vzpomínáte a moji spisovatelskou činnost svou přízní provázíte.

Srdečně Vám děkuji za čest, že moje jméno spojujete s podniknutím tak záslužným, jakým jest založení veřejné knihovny.

Přeji knihovně té a Vám všem, milí přátelé, hojného zdaru.

Posílám pod křižovou páskou knihovně Vaší prozatím jen několik svých knih, které mám zde právě po ruce, po některém čase dovolím si poslati ještě některé jiné.

Váš oddaný

Svatopluk Čech

V Obříství 29. března 1897.

Uvedená fotografie je právě z roku 1897

PROVOZOVATELEM KNIHOVNY JE NA ZÁKLADĚ OSVĚDČENÍ MĚSTYS VRANÝ.

Najdete nás na adrese: Vraný 9, Vraný.

8. 11. 2018 BYL VLOŽEN NOVÝ SEZNAM KNIH K VYPŮJČENÍ

 JAK JE TO S MEDVĚDY?

 Tak o tom si děti z vranské mateřské školky četly a povídaly se mnou, při setkání v místní knihovně ve Vraném 21. března 2016 v 10.00 hod. Byla jsem moc ráda, že do knihovny přišlo v doprovodu paní učitelky 16 dětiček. Děti měly za úkol donést si z domova svého oblíbeného medvídka. Všechny medvídky děti poskládaly vedle sebe, vybraly si místečko k sezení a poslechly si pohádku z knížky „Malá medvědí knížka“ od českého spisovatele Zbyňka Černíka. Potom jsme si o pohádce povídali. Nebylo to jen tak nějaké „lelkování“, ale děti velmi aktivně vyprávěly své dojmy.

Setkání v knihovně se vydařilo. Děti měly nový zážitek, seznámily se s naší knihovnou a ujišťovaly mě, že do knihovny zase přijdou. Když jsem jim řekla, že na ně budu v knihovně čekat ve čtvrtek a zeptala jsem se, jestli vědí který to je den, tak mi odpověděly, že je to ten den, kdy jezdí popeláři. To mě pobavilo.

Na závěr našeho "brumlání" děti dostaly na zpáteční cestu do školky balíček s domácími perníčky a mně se zdálo o dětech a o medvědech ještě v noci.

Na další návštěvu se těší Vaše knihovnice Marcela.

 

ZPRÁVY

9. března 2016 se naše knihovnice Marcela Rysová zúčastnila semináře - Dětský čtenář v knihovně - který pořádala Středočeská vědecká knihovna v Kladně a Krajské knihovnické centrum. Seminář byl určený nejen pracovníkům dětských oddělení knihoven, ale všem knihovníkům obsluhovaného regionu Kladno, kteří se věnují dětským čtenářům. Cílem bylo posílit vědomí smysluplnosti práce knihovníka s dětmi a mládeží. Seznámit je s aktivitami rozvíjejícími dětské čtenářství a představit konkrétní fungující projekty. Připomenout důležitost systematické práce s dětským čtenářem v oblasti informační výchovy a ukázat vše na příkladech z praxe. Závěrem byla přednesena doporučení a inspirativní zdroje pro práci s dětmi. Tímto seminářem byla naše knihovnice nadšená.

17. března se naše knihovna zapojila do projektu pro děti ŠKOLA NARUBY. Tento projekt vznikl v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“ a jeho cílem je podpořit dětské čtenářství a čtení v rodinách. Do projektu je již několik let zapojena řada knihoven z celé České republiky. Na základě pozitivních ohlasů jsme se rozhodli do projektu zapojit i s naší knihovnou Svatopluka Čecha. Přihlásit se může každý registrovaný dětský čtenář. Na začátku projektu – u nás ve čtvrtek 17. 3. - děti obdržely speciální žákovské knížky, do kterých si píší, co který z rodičů (nebo jiných členů rodiny) jim četl a jak dlouho. Toto čtení mohou děti rovněž známkovat, mohou napsat pochvalu a namalovat si obrázek k dané knížce. Zapojení do projektu tedy vyžaduje i ochotu a úsilí ze strany rodičů.

 

POVINNÁ ŠKOLNÍ ČETBA.

Pokud budete děti potřebovat pomoc se zajištěním knih povinné školní četby pro rok 2016, prosím o nahlášení požadavků včas, abych mohla knihy, které nejsou v naší knihovně, zajistit jiným způsobem.

Vaše knihovnice Marcela RYSOVÁ.

POVÍDÁNÍ O NOVÉM ZÉLANDU.

19. listopadu 2015 se od 14.00 hodin v jídeně AGROSU Vraný uskutečnilo "Povídání o Novém Zélandu" s promítáním obrázků, organizované Knihovnou Svatopluka Čecha ve Vraném.  O své poznatky se s účastníky podělil agronom AGROSU Vraný ing. Michal LOUČKA. Akce se zúčastnilo 25 dětí a 4 dospělé osoby.  Promítačku a plátno zapůjčila obecně prospěšná společnost –Přemyslovské střední Čechy se sídlem ve Slaném. Jednalo se o zdařilou akci, za kterou je potřeba všem, kteří se na ní podíleli poděkovat.

DĚTI - PODÍVEJTE SE DO SLOŽKY "NOVÉ KNIHY".

KOUZELNÍK NAVŠTÍVIL NAŠI KNIHOVNU VE ČTVRTEK, 17. 9. 2015.

Po rekostrukci našeho obecního úřadu vznikl na půdě pěkný prostor, který jsem využila k čarování. Dne 17. září 2015 zde předváděla kouzla dětěm z naší školy paní Jitka Vadlejchová. Paní Vadlejchová pracuje v AGROS Vraný a ve volném čase se z ní může stát i kouzelník. To dokázala při představení dětem, které se přišly i s paní družinářkou na její vystoupení podívat. Půda na OÚ přesně odpovídala místu, kde kouzla dostávají svou magickou moc. Bylo nám na vyhřáté půdě sice teplo, ale vystoupení jsme si všichni pěkně užili. A než jsme se s kouzelníkem rozloučili, začarovali jsme si ještě před budovou obecního úřadu. Paní Vadlejchové děkujeme za pěkné odpoledne.

Více foto je ve Fotogalerii na stránkách městyse Vraný.

Vaše knihovnice Marcela Rysová.

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN

  19. srpna bude na Pastoušce  zahájena výstava Má vlast cestami proměn. Zapůjčení výstavních panelů zajistila Knihovna Svatopluka Čecha pod záštitou Úřadu městyse Vraný. Výstava je otevřena celodenně, potrvá do 8. září a prohlídka je bezplatná. Jedná se o 8 tříbokých panelů s 21 proměnami ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze s informační deskou o projektu. Výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, o rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě. Vraný reprezentuje Památnik městyse s Městskou bránou.

Více informací o projektu naleznete na stránce https://cestamipromen.cz

ZLATÁ STUHA PRO VRANÝ.

Městys Vraný se přihlásil do 21. ročníku soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova. Hodnotící komise přijela do Vraného 27. května. 18. června se konalo v Kutné Hoře, v krásných prostorách GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p. o. slavnostní vyhlášení výsledků „Soutěže vesnice Středočeského kraje roku 2015“.  Zlatou stuhu získal městys Vraný a stal se zároveň Vesnicí roku Středočeského kraje.

Obrázky z návštěvy knihovny hodnotící komisí.

Předávání stuh a dalších ocenění se uskutečnilo ve Vraném 18. července 2015. Podrobnější údaje o úspěšné akci najdete na stránkách městyse Vraný www.mestysvrany.cz , kde na úvodní stránce je její popis a ve fotogalerii si můžete prohlédnou množství fotek ukazujících atmosféru i průběh vyhlašování a předávání oceněni. Zde jen dvě fota se Zlatou stuhou pro Vraný.

 

Kontakt

KNIHOVNA MĚSTYSE VRANÝ
Vraný 9
Vraný
273 73

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode